Microsoft / CUSTOMER ENGAGEMENT
Experimentální román Setkávání
  • 75 000 oslovení
  • 10 518 reakcí

ZADÁNÍ

Demonstrovat na Facebooku uživatelskou zkušenost s Microsoft Office 365 a dotykovými zařízeními s Windows 8. Kampaň si kladla za cíl prezentovat výhody plynoucí z používání MS Office 365 a oživení aktivity na facebookové stránce Microsoft CZ.

CO JSME VYMYSLELI

Na profilu Microsoft CZ jsme 4 týdny přinášeli reálnou uživatelskou zkušenost práce s Office a cloudovým úložištěm SkyDrive. Produkt a jeho funkčnost jsme prezentovali na pozadí literárního experimentu – kolaborativního psaní dvou autorů, kteří se neznali, osobně se nikdy nepotkali, ale přesto spolu dokázali díky technologii od Microsoftu během krátké doby vytvořit ojedinělé dílo. Autoři začali psát do prázdného prostoru na SkyDrive a příběh se rozvíjel čtenářům přímo před očima. Vlastní psaní jsme doplnili pravidelným zpravodajstvím z akce formou facebookových postů, ve kterých fanoušci nacházeli úryvky z nového obsahu, zprávy od autorů i informace ze zákulisí. 

VÝSLEDKY

Fanoušci aktivně zasahovali do děje svými komentáři, postřehy i vlastní literární tvorbou, a stali se tak spoluautory výsledného díla. K 9. 12. 2013 jsme registrovali 75 tisíc oslovených unikátních uživatelů Facebooku. Komentáře, lajky a sdílení znamenaly dohromady 10 518 reakcí. Potěšilo nás i nadšení čtenářů, vyjadřovaná podpora projektu a celkově pozitivní reakce návštěvníků FB stránky Microsoftu. Experimentální román Setkávání nakonec vyšel i v knižní podobě.

Chcete více informací?

Kontaktujte nás