ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto webové stránky jsou poskytovány společností Wunderman. Soukromí a ochranu osobních údajů uživatelů našich webových stránek bereme velice vážně.

Abychom Vám usnadnili práci, obsahují tyto webové stránky odkazy na řadu dalších webových stránek, v rámci této společnosti i mimo ní. Zásady ochrany osobních údajů a postupy zde uvedené se na takové stránky nevztahují; pro informace o jejich zásadách shromažďování údajů a šíření informací doporučujeme kontaktovat přímo tyto stránky.

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je vymezit pravidla týkající se využívání osobních údajů, které o vás můžeme získat. Používáním těchto stránek, nebo vaší registrací jako uživatele námi poskytovaných služeb dáváte k takovému využívání souhlas. Přečtěte si prosím tyto zásady ochrany osobních údajů pečlivě.

Naše zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit. Proto vás prosíme, abyste si je příležitostně znovu prošli, abyste si mohli být jisti, že jste obeznámeni s jejich aktuální verzí, která bude platná, když vstoupíte na tyto webové stránky.

SHROMAŽĎOVÁNÍ A VYUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Wunderman smí shromažďovat a uchovávat osobně identifikovatelné údaje, jako jsou vaše jméno nebo emailová adresa, pokud jsou nám poskytnuty dobrovolně na našich webových stránkách. Společnost Wunderman a společnosti, které najímáme, použijí tyto údaje v souladu s vaší žádostí o informace, případně jiným způsobem, který je vám sdělen, když takové údaje poskytujete.

Čas od času můžeme těchto údajů využít za účelem lepšího porozumění vaším potřebám a zkvalitnění našich služeb. Můžeme tyto údaje použít, abychom vás kontaktovali. Nebudeme jinak šířit osobně identifikovatelné údaje, které nám poskytujete na našich webových stránkách, žádné třetí straně bez vašeho vědomí. Vezměte prosím na vědomí, že si vyhrazujeme právo poskytnout vaše osobně identifikovatelné údaje i jiné údaje našim nástupcům v podnikání a nabyvatelům majetku, jenž je na našich webových stránkách.

Společnost Wunderman smí také shromažďovat a uchovávat souhrnné nebo anonymní údaje o uživatelově kontaktu s našimi stránkami a jejich užívání. Čas od času bude také vašemu internetovému prohlížeči zaslán tzv. „cookie“, malý datový soubor, který se uloží na vašem pevném disku, aby nám pomohl poskytovat vám lépe upravené služby. Neužíváme „cookies“ k získávání osobních údajů z vašeho počítače. Údaje získané v souvislosti s našimi stránkami se mohou prolínat a být použity s údaji získanými skrze jiné zdroje než jsou naše webové stránky, ať už jsou tyto zdroje offline či online.

Souhrnné nebo anonymní údaje, které shromáždíme o našich zákaznících, vzorcích pohybu a související informace z webových stránek mohou být použity k vylepšení našich webových stránek a sdíleny s důvěryhodnými poskytovateli třetích stran.

ODHLÁŠENÍ

Můžete kdykoli zažádat, abychom odstranili veškeré informace týkající se vaší osoby a již vás dále nekontaktovali, zasláním žádosti označené jako „Privacy-Urgent“ na následující adresu: privacy.prague@wunderman.cz.

ZABEZPEČENÍ

Zavazujeme se podniknout přiměřené kroky k zajištění zabezpečení vašich informací. K předejití neoprávněnému přístupu, zachování přesnosti údajů a zajištění adekvátního použití údajů, jsme zavedli odpovídající fyzické a elektronické procesy, abychom chránili a zabezpečili údaje, které shromažďujeme online.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ

Ochrana osobních údajů mladých, tj. dětí do 13 let věku, je obzvláště důležitá. Z tohoto důvodu na našich stránkách nikdy neshromažďujeme ani neuchováváme údaje těch, o kterých víme, že ještě nedosáhli věku 13 let a žádná část našich stránek není strukturována tak, aby přitahovala kohokoli mladšího 13 let věku. Pokud nám byly dítětem poskytnuty osobní údaje, žádáme, aby nás kontaktoval jeho rodič nebo opatrovník na privacy.prague@wunderman.cz, jestli si přejí, aby údaje poskytnuté dítětem byly z naší databáze odstraněny. Vynaložíme nezbytné úsilí, abychom takové údaje odstranili z naší databáze.

PREVENTIVNÍ VAROVÁNÍ OHLEDNĚ SOUKROMÍ

Mějte prosím na paměti, že žádný datový přenos přes internet není 100% bezpečný. Následkem toho nemůžeme zaručit zabezpečení údajů, které posíláte prostřednictvím našich online služeb. Vezměte prosím na vědomí, že si vyhrazujeme právo přístupu ke zde zmiňovaným údajům uživatele (včetně osobních údajů) a/nebo poskytnutí těchto údajů na základě vyžádání ze strany soudu a/nebo správních orgánů a to do rozsahu, který umožní vyšetření podezření z podvodu, obtěžování, nebo jiných narušení zákona nebo podmínek použití našich webových stránek a jejich zásad.

SOUHLAS

Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas se shromažďováním, využitím a uchováváním vašich osobních a neosobních údajů, tak jak bylo popsáno v těchto zásadách. Dále dáváte oprávnění k exportu vašich osobních údajů do USA, jejich uchovávání a využití, tak jak bylo specifikováno v těchto zásadách, pokud takové údaje poskytnete nám. Tyto zásady a veškeré právní povinnosti společnosti Wunderman podléhají zákonům New Yorku a USA, bez ohledu na to, kde se uživatel právě nachází. Jakékoli reklamace nebo stížnosti musí být podány v USA ve státě New York. Naše zásady o ochraně osobních údajů se mohou změnit, ale pokud se tak rozhodneme učinit, zveřejníme tyto změny na této stránce, abyste si vždy mohli být vědomi toho, jaké údaje shromažďujeme, jak je využíváme a za jakých okolností je můžeme sdílet.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – DPO (Data Protection Officer)

V návaznosti na novou právní úpravu jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese dpo.prague@wunderman.cz nebo dopisem na adrese Wunderman s.r.o, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5. Případné dotazy týkající se ochrany osobních údajů můžete směřovat na tyto uvedené kontakty.